1940 - 1950

Voor de oprichting

In het voorjaar van 1942 werd de toenmalige Jonge Wacht door de Duitse bezetter verboden. Aan de jeugd van Baexem werd daardoor, midden in de oorlogsjaren, de enige mogelijkheid om nog aan georganiseerde recreatie te doen onthouden. Het voetballen was in die tijd in Baexem in opkomst en steeds vaker zag men groepjes jongeren op braakliggende terreinen tegen een zelfgemaakte bal of iets wat daarop leek trappen. De eerste 'echte' partijen voetbal werden op de zondagmiddagen in de zomer van 1942 gespeeld op een weiland van de Heer Hamans (op de hoge wei) met een echte leren bal die afkomstig was uit de inventaris van de Jonge Wacht.

Beginperiode
Beneden vlnr: Jan van de Port, Herman Gielen, Jan Berghs
2e rij vlnr:
3e rij vlnr: Jo Penris, Baetsen, Engel Schrooijen,

RKVB  terrein bij Van Herten aan de kasteelweg 1945-1946
Staand vlnr: Tjeu Verstappen, Jo Golsteijn, Theu Opheij, Sjaak Nijnens, Jo Salemans, Engel Schrooyen
Zittend vlnr: Harrie Haanen, Harrie Schroën, Pie Peters, Piet Slabbers Engel Schrooijen, Jan Evers

Prins

Op bovenstaande foto, welke gemaakt is bij Van Herten aan de Kasteelweg,  is ook Jan Evers van de partij. Hij werd later de 1e prins van carnavalsvereniging 'De Plekplôasters' .

Bal

Al spoedig werd door een aantal ouderen assistentie verleend welke prompt voor het karretje werden gespannen om te zorgen voor een nieuwe bal. In die tijd was een echte leren bal niet verkrijgbaar, behalve uit de zwarte handel. De kosten bedroegen f 35,- en 1 kg boter. Deze f 35,- zijn geschonken aan de jeugd van Baexem door de heer Th. Ament, tandarts te Roermond en broer van de toenmalige pastoor. De kilo boter werd bezorgd door pastoor Ament en was afkomstig van de Heer Cuypers, Maria-Hoeve te Baexem. Ballen waren in die tijd zeer schaars. Bij vriendschappelijke wedstrijden tegen Oler en Horn moest zelfs steeds de bal worden meegebracht.

Gevlucht

In het najaar van 1942 werd er verhuisd naar het zandterrein achter Exaten. Na enkele zondagen werd men daar verjaagd door de toenmalige leidster van de arbeidsdienst, afdeling N.S.B.-meisjes. Deze N.S.B -meisjes waren toen op Exaten gelegerd. Uit angst voor de districtsleider van de N.S.B., de Heer Hetterscheid, burgemeester van Baexem, is men toen via de Beekkant gevlucht.

1e Jeugdelftal

Onder leiding van Pierre Lenders werd in 1942, dus vóór de oprichting van de voetbalclub, een jeugdelftal gevormd welk deelnam aan een onderlinge jeugdcompetitie. De namen (voorzover bekend) zijn: Jan Evers, Piet Haanen, Joep Hamans, René Jorissen, Frits Kramers, Wiel Lenders, Thei Salemans, Broer Schroën, Sjra Venner en Jan Vissers.

Oprichting

Begin 1943 werd RKVB definitief opgericht en wel in Café Haanen op de hei ofwel bij Haanen Bert. Het bestuur was als volgt: Jan Weevers (voorzitter), Tjeu Neijens (secretaris penningmeester), Wiel Haanen, Jean Janssens, Jan Schmidt, Jozef Theelen en Bair Zeuren, allen leden. Kapelaan v.d. Beuken (geestelijk adviseur). Omdat de cultuurkamer verbood om een nieuwe vereniging op te richten heeft RKVB in de oorlogsjaren geopereerd onder de naam Sparta 2, resulterend onder de voetbalclub van Heythuysen, welke club terzake volledige medewerking heeft gegeven.

RKVB terrein bij Van Herten aan de kasteelweg (1945-1946)
Staand vlnr: Jo Golsteijn, van Veen, Jo Salemans, Tjeu Opheij, Sjra Venner, Aarts, Jean Janssens
Zittend vlnr: vlnr Harrie Haanen, Jan Salemans, Pie Peters, Piet Slabbers, Frits Craemers
Rechts op de achtergrond als toeschouwers: Rein van de Wal, Lei Verkoelen, Har Seevens

Zwarte markt

Hoewel de zwarte markt al eerder was afgestroopt diende zulks weer te gebeuren en wel voor shirts. Uiteindelijk werden zeer mooie shirts op de kop getikt, namelijk rood/blauw gestreepte, zoals de kleuren van F.C. Barcelona. Gespeeld werd in een wei van Haanen Bert. Voor de wedstrijden moesten de voetballers eerst de koeienfiaters verwijderen en de lijnen trekken.

1e Baexemse wisselbeker

Na afloop van de competitie 1942/43 werden er door RKVB serie- wedstrijden georganiseerd. De wisselbeker was door Wiel Haenen ergens in Zuid-Limburg op de kop getikt. Hij werd aan elkaar gesoldeerd en opgepoetst. In de finale verloor Baexem van Ell. In 1953, na precies 10 jaar, keerde de wisselbeker op zijn oude nest terug en staat sindsdien in de prijzenkast van RKVB.

Concentratiekamp

Op 15 augustus 1943 werd er in Grathem een wedstrijd gespeeld waarna de spelers een bezoek brachten aan Café Rulkens te Thorn. In dit café bevond zich namelijk een orgel, op de muziek waarvan kon worden gehost en gedanst. Dansen was echter door de bezetter verboden. Plotseling kwam er een overval van de 'groene politie'. Er werden veel arrestaties verricht, waaronder vijf leden van RKVB, waaronder Harie Haenen, Tjeu Ophey, Mart Schrooyen, Bair en Piet Slabbers. Deze vijf werden naar Roermond getransporteerd. Enkele dagen later werden Harie Haenen, Mart Schrooyen en Piet Slabbers vrijgelaten. Tjeu Ophey en Bair Slabbers werden naar het concentratiekamp overgebracht.

Kampioenschap

Voor het eerst in het bestaan van RKVB had het 1e elftal in 1947, na een spannende competitie, het kampioenschap weten te bemachtigen. Van de promotiewedstrijden werd er 1 gewonnen en 1 verloren, zodat een beslissingswedstrijd noodzakelijk was. Deze bracht echter niet het gewenste resultaat en er kon niet gepromoveerd worden naar een hogere afdeling. Wegens gebrek aan spelers moest het 2e elftal uit de competitie terug getrokken worden.

Net niet

Het jaar daarna moest wederom een beslissingswedstrijd de kampioen (van het seizoen 1947/48) aanwijzen. Deze eindigde in een 1-0 overwinning voor Slekker-Boys en RKVB moest met een tweede plaats tevreden zijn. Ook kon in dit seizoen wederom met een 2e elftal en een jeugdelftal uitgekomen worden. Dit jeugdelftal moest echter uit de competitie worden teruggetrokken bij  gebrek aan spelers. Per 1 juli 1948 werd  onze oudste speler J. Aarts overgeplaatst naar Well. Door het bestuur werd een afscheidswedstrijd georganiseerd. RKVB verloor een van zijn beste spelers.

RKVB kampioen seizoen 1946-1947
Staand vlnr: Wiel Lenders, Jo Salemans, Jan Salemans, Tjeu Opheij, Jel Geusen, Bart Salemans
Zittend vlnr: Harrie Haanen, Jan van de Port, Pierre Peters,Piet Slabbers, Wim Jorissen (Sjra Venner ontbreekt vanwege militaire dienst)

Inzinking

Na verschillende jaren met optimistische geluiden werd het jaar 1949 zeer pessimistisch afgesloten. Het begin van het jaarverslag begon dan ook met: 'Zal RKVB met zovele verenigingen die in de oorlog snel zijn opgekomen, ook zo snel weer verdwijnen, na een korte periode van een kwijnend bestaan te hebben doorgemaakt, of zal de vereniging een tijdelijke inzinking te boven komen!' Omtrent belangstelling, voor de resultaten van het elftal en de vereniging, kon men ook over het seizoen 1949/50 niet meer optimistische geluiden laten klinken dan over het voorgaande jaar.