1960 - 1970

Optocht

Het 1e elftal had na een spannende competitie en een nek aan nek race met Nunhem het kampioenschap in 1960 behaald en promoveerde naar de eerste klasse. Het elftal werd na de wedstrijd tegen Neer 2 door fanfare en drumband ingehaald en werd in optocht naar het clublokaal begeleid, waar de dames handbalclub 'The Grasshoppers' voor een prachtige krans had gezorgd. Aan de viering van dit kampioenschap, receptie en kampioenschapsbal zullen velen nog met genoegen terugdenken.

Eerste klasse

De eerste optredens in de eerste klasse waren niet al te groots te noemen, maar door goede prestaties in de eerste helft van de competitie kwamen we toch nog goed zonder kleerscheuren door. In 1960 werd ook onze eerste trainer aangetrokken en wel de oud Roermond-speler de heer Licht. Van bondswegen werd verplicht gesteld dat de spelers voortaan op het terrein over een kleedlokaal moesten beschikken. De gemeente stelde hiervoor het materiaal ter beschikking. Gedacht werd dit kleedlokaal door eigen leden te laten bouwen, maar na een halfjaar afwachten was het noodzaak 'andere' leden aan te trekken. Er werden ook nog twee lichtmasten geplaatst.

Dieptepunt

Jammer genoeg werden in het jaar 1962 geen optimistische geluiden gehoord. Aan het einde van het vorige jaar was de verwachting dat de vereniging over haar hoogtepunt heen zou zijn, maar in een dieptepunt als thans het geval was, werd niet voorzien, namelijk de laatste plaats. Degradatie van het 1e elftal van de 1e klasse naar de 2e klasse en terugtrekking van het 2e elftal en een minimum belangstelling bij wedstrijden.
Een beroep van onze secretaris was dan ook op zijn plaats: 'Beleefd doen wij aan alle leden een verzoek, om in het nieuwe seizoen met meer energie te willen meewerken, opdat wederom de belangstelling in als buiten de vereniging opgevoerd zal worden tot een hoogte zoals wij die voorheen gekend hebben.'

Het 20-jarig bestaan

Behoudens enkele bestuurswijzigingen was dat jaar weinig te melden. Pie Peters bedankt na 10 jaar van toegewijde arbeid aan het secretariaat en werd opgevolgd door Har Rijks. Op 30 maart herdachten we het 20-jarig bestaan met een kleine koffietafel en een veteranen-wedstrijd.

Het bruine monster met vetersluiting waar alles om draaide

RKVB 2 seizoen 1965-1966
Staand vlnr: Huub Ronckers, Cor van de Beuken, Sjaak Bosch, Chris Linssen, Sjra Cuijpers, Chris Hupkens, Jan Berghs, Har van Bilsen
Zittend vlnr: Jos Camp, Jos Driessen, Lei Cuijpers, Cor Caris, Jac Nijsen

Het 25-jaar bestaan

Bij het 20-jarig bestaan was de vereniging meer dood dan levend. In het 25ste bestaansjaar (1967/68) was de vereniging springlevend en werd voor het nodige sportieve vuurwerk gezorgd. Het 1e elftal promoveerde, na het behalen van het kampioenschap in de 1e klasse afd. Limburg, naar de 4e klasse van de KNVB. Ongetwijfeld het mooiste geschenk dat de trainer en spelers RKVB konden aanbieden. Groot was de vreugde en huldiging die hierna volgde, na een rondgang door Baexem met fanfare en drumband werden de spelers en bestuur ontvangen op het gemeentehuis door Burgemeester en Wethouders. Deze zeiden na felicitaties toe het speelveld aanzienlijk te verbeteren. Een ander hoogtepunt was de viering van het 25-jarig bestaansfeest, welke met een Heilige Mis werd begonnen met daarna een koffietafel voor alle leden met hun dames en oud-bestuursleden. Diverse sprekers werden begroet, waaronder oud-voorzitter J. Wevers, die nog veel oude herinneringen ophaalde. De receptie die toen volgde werd druk bezocht. Speciaal de heren P. Peters en H. Haanen, beiden 25 jaar lid en tevens bestuurslid, mochten op deze dag vele gelukwensen in ontvangst nemen.

RKVB kampioen seizoen 1967-1968
Staand vlnr: bestuurslid Pierre Peters, Chris Hupkens, Jan Koolen, Ger Linssen, Jan Bosch, Lei Cuijpers, Hein van Geel, Huub Zeuren, bestuurslid Piet Geuyen, Har Rijks, bestuurslid Harrie Haanen
Zittend vlnr: Frans Koolen, Jan Hermans, Pieter Stevens, Jo Neijens, Guus Vranken, Tjeu Hebben

Op weg naar de ontvangst op het gemeentehuis

Degradatie

Was 1967/68 tot dan toe het beste jaar, 1968/69 werd niet erg succesvol afgesloten. De degradatie was een feit, na een verblijf van één jaar in de 4e klasse K.N.V.B. Maar ondanks dat was het toch een plezierig en vooral leerzaam jaar. Het 2e elftal had minder aanpassingsproblemen in de nieuwe 2e klasse en er werd een plaats in de middenmoot behaald.

Toch rijp

Het bleek toch dat RKVB 1 rijp was voor de 4e klasse, want in het jaar 1970 werd weer het kampioenschap behaald in de 1e klasse afdeling Limburg. Het werd een zeer zwaar jaar voor ons 1e elftal, iedere tegenstander was erg gebrand om van RKVB te winnen. Uiteindelijk moest een beslissingswedstrijd te Heel de kampioen aanwijzen tussen Eindse-Boys en RKVB., deze werd met 1-0 gewonnen en de vlag kon in top. Nog een vermeldenswaardig feit was dat het 1e elftal ook nog de finale van de afdelingsbeker bereikte. Deze was tegen Helios maar werd met 2-0 verloren. Ook dit jaar werd een begin gemaakt met de aanleg van het sportvelden complex en de bouw van het kleedlokaal en kantine. Voor het eerst in het bestaan van RKVB. kon men beschikken over 3 seniorenelftallen.