1970 - 1980

Accommodatie

Wederom was een seizoen (1970/71) verstreken. Een seizoen waarin de werkzaamheden aan de sportaccommodatie werden afgerond. Voor het eerst konden wedstrijden op het hoofdveld gespeeld worden. Verder werden er op sportief gebied ook zeer goede prestaties geleverd. Na lange tijd in de kopgroep te hebben gedraaid werd RKVB uiteindelijk vierde in de 4e klasse F. Ook werd er met drie jeugdelftallen uitgekomen, A-, B- en C-jeugd, waarvan de A-jeugd ongeslagen kampioen werd. Geen wedstrijd werd verloren, zodat na 12 wedstrijden 24 punten behaald werden. Het seizoen 1970/71 werd er een jeugdcommissie opgericht onder leiding van voorzitter J. Rietjens. Voor de jeugd werden er vanaf toen meer en meer activiteiten georganiseerd.

Overdracht

Op 2 juni 1972 was het eindelijk zover. Aan RKVB werd door burgemeester J.J.H.Hannen 2 speelvelden, kleedlokaal, kantine en trainingsverlichting overgedragen. Op 3 en 4 juni werden de festiviteiten rondom de opening voortgezet met een internationaal toernooi. Het comité gemeenschapsfeesten Baexem bood bij monde van de heer. F. Peeters namens de bevolking het prachtige ornament aan. Over de resultaten in de competitie kunnen we kort zijn, er werd behoorlijk goed gepresteerd door vijf elftallen, maar er werd geen ereplaats behaald. Alleen het internationaal toernooi in Kalterherberg werd weer afgesloten met een prachtige eerste plaats.

Seizoen 1972/73

In het 30ste verenigingsjaar moest ons 1e elftal een stapje terug doen van de 4e klasse K.N.V.B. naar de 1e klasse afdeling Limburg. Dat er geen hoogtepunten zijn geweest kan gelukkig niet gezegd worden, wij denken hierbij aan het winnen van de 'Wanderpokal' in Kalterherberg en een bezoek van Limoges (Frankrijk.).

Drie maal op de 2e plaats

Ons verenigingsjaar 1973/74 was wat betreft het 1e elftal het jaar van de tweede plaatsen. Onder andere. de 2e plaats in de competitie, de 2e plaats bij de promotie wedstrijden en de 2e plaats in Kalterherberg. Er werd met 3 senioren- en 5 juniorenelftallen aan de competitie deel genomen.

Mogelijkheden

In ons 32e verenigingsjaar (1974/75) was de spanning zeer groot. Al onze 3 elftallen hadden de mogelijkheid het kampioenschap te halen. Uiteindelijk gingen voor het 1e elftal te veel wedstrijden tegen de lager geklasseerde elftallen verloren. Voor het 2e elftal werden al de beloofde vaten bier ook niet getapt. Het 3e elftal had lange tijd de beste kansen maar werd in de beslissingswedstrijd te Heel door Veritas 4 toch geklopt met 3-1. De teleurstelling was groot. Onze vereniging begon in september 1974 met een veteranenelftal dat alleen vriendschappelijke wedstrijden speelde op zaterdag.

Kantine beheer

In het seizoen 1975/76 startte Dré en Els Jacobs met het beheer van onze kantine.  Ze hebben het volgehouden tot en met het seizoen 2002/2003.

Slechte trainingsopkomst

Ons 33e verenigingsjaar werd gekenmerkt door een teruggang van prestaties veroorzaakt door een zeer slechte trainingsopkomst. De slechte trainings opkomst was niet alleen een maatstaf voor de geleverde prestaties, maar hield bovendien in, zich niet of nauwelijks betrokken te voelen bij onze vereniging.

Magere en vette jaren

Mogelijk hadden we de tijd mee, waar gesproken wordt van 7 vette jaren aangezien een kampioenschap voor het laatst 7 magere jaren terug, in 1970, gevierd kon worden. Dit jaar (1977/78) was echter zeer mager, daar tot vlak voor het einde van de competitie tegen de degradatie gevochten moest worden. Toch werd er met zes seniorenelftallen gespeeld, al waren er spelers die per weekend meer dan een wedstrijd speelden.

Uitbreiding/opening 30 april 1978

Het eerste vette jaar was voorbij, de prestaties waren goed te noemen, toch hoopten we voor onze vereniging op nog een vetter jaar. De secretaris gaf in zijn jaarverslag aan de indruk te hebben, dat er leden waren die zich schaamden om te komen trainen. Hij stelde deze leden gerust: schamen hoeft niet, trainen wel! De uitbreiding van de kleedaccommodatie met een lokaal voor de gasten, scheidsrechter en RKVB werd voltooid, evenals de bouw van een bestuurskamer, archiefruimte, E.H.B.O. -lokaal en berging. Voorts werd er een kleine overdekte staantribune gerealiseerd. De kantine werd gemoderniseerd.

Ups en down‘s

Het 36e jaarverslag werd gekenmerkt door de vele ups en down’s die onze secretaris in een jaarverslag werden verzameld. In het kader van de uitbreiding van de kleedaccommodatie werd een wedstrijd georganiseerd tussen RKVB en een selectie van Wilhelmina‘08. In augustus 1978 werd voor het eerst deelgenomen aan een jeugdkamp en wel met pupillen en aspiranten. Het clubblad, de RKVB'er kwam uit dankzij de inzet van een viertal leden, te weten Ben Gubbels, Ger Linssen, Jos Salemans en Huub Verkoelen.

Jaarverslagen

In deze rustige jaren waren vooral de smaakvolle jaarverslagen van onze secretaris, Frans Kloth, een hoogtepunt en droegen er toe bij dat de kantine tijdens de jaarvergaderingen eigenlijk te klein was. In deze periode werden er meer andere activiteiten georganiseerd, zoals de RKVB-bal en doeltrapconcours. In deze jaren werd er tijdens de wintermaanden ook getraind in de manege van Hein van Horne. Er werd door het 1e elftal een fraaie 2e plaats behaald. Door tegenslagen zoals blessures, strafzaken en scheidsrechtelijke beslissingen, werd het kampioenschap gemist.