Aanmelden

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich als lid aanmelden bij Anita van de Vorst.

Aanmelden kan schriftelijk of digitaal via onderstaand aanmeldingsformulier. Nieuwe leden vanaf 10 jaar en ouder zijn verplicht om een pasfoto in te leveren bij hun aanmeldingsformulier.

De aanmeldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar bij:

Anita van de Vorst
secretaris@rkvb.nl

RKVB wil op een goede en verantwoorde manier met jeugdspeler(tje)s de sport bedrijven. Daarvoor is de inbreng van de ouders noodzakelijk. Het gaat hierbij met name om de begeleiding op zaterdag.

Daarnaast blijven wij zoeken naar trainers en leiders voor onze jeugd. Hebt u hiervoor interesse of wilt u inlichtingen, aarzel dan niet en neem contact op met 1 van bovenstaande personen.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Achternaam:*
Voornaam:*
Voorletters:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Geboortedatum:*
Geboorteplaats:*
Nationaliteit:*
Telefoon:*
Mobiel:
E-mail:
Vorige vereniging:
Wanneer wil je beginnen?:* 
Overige informatie:
 
  

* Deze velden zijn verplicht

[input_]

Let op als je geboren bent voor 2007: bij het invullen van de geboortedatum kies je eerst 2007, daarna kun je de jaren ervoor kiezen.