Goed om te weten

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie komt in principe 1 keer per maand bij elkaar om lopende zaken met elkaar door te spreken. Agendapunten kunnen ook worden ingebracht door jeugdleiders en ouders van spelers. Bij bespreking van de aangedragen agendapunten wordt, tenzij anders afgesproken, verwacht dat de aanbrengers ook aanwezig zijn. Aanvang 20.00 uur en afsluiting uiterlijk om 22.30 uur.

Jeugdleidersvergadering

De jeugdleidersvergaderingen zijn bedoeld voor afstemming tussen de jeugdleiders en de jeugdcommissie. De meeste vergadering zijn gepland rondom belangrijke momenten in het seizoen, zoals de bijvoorbeeld de start van het seizoen (met uitreiking van het materiaal). Aanvang om 19.30 uur en afsluiting uiterlijk om 21.30 uur tenzij in de communicatie anders aangegeven.

In gesprek met ouders

Dit zijn vaste momenten in het seizoen waarop de vertegenwoordigers (jeugdcommissie en jeugdleiders) van de club met de ouders in gesprek gaan. Afhankelijk van de behoefte zal niet alleen ruimte zijn voor informele afstemming, maar kan worden gestart met een formele agenda. Formele punten kunnen worden ingebracht door alle genodigden. Bij bespreking van de aangedragen agendapunten wordt, tenzij anders afgesproken, verwacht dat de aanbrengers ook aanwezig zijn. Aanvang om 20.00 uur en afsluiting tussen 21.00 en 21.30 uur.

Activiteiten

Gedurende het seizoen worden zoals gewoonlijk activiteiten georganiseerd waarbij de voetbal en het veld even geen rol spelen. Deelname is op vrijwillige basis en voor de activiteit zal de doelgroep per e-mail worden geïnformeerd. Kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk aangegeven, voor rekening van de club.

Train de trainer

Op deze avonden krijgen de jeugdleiders de mogelijkheid om onder begeleiding van onze trainer van het 1ste elftal of onder begeleiding van "De Voetbalschool" hun vaardigheden verder uit te bouwen. Afhankelijk van de behoefte wordt het programma met theorie of praktijk ingevuld. Tijden en programma worden richting de jeugdleiders bekend gemaakt.

Trainingen door het 1ste elftal

Ieder seizoen zullen in één week de trainingen van de jeugdteams worden verzorgd door spelers en trainers van het 1ste elftal.

Informatieboekje RKVB Jeugd

In het informatieboekje staan de regels en uitgangspunten die we als club belangrijk vinden. De laatste versie is van augustus 2017.

Afsluiting seizoen 2016-2017

Tijdens de jaarlijkse RKVB dag heeft de jeugdcommissie aan de hand van een presentatie met de ouders/verzorgers teruggeblikt op het seizoen en vooruitgekeken naar het komende seizoen.